سیستم های نظارت تصویر در بیمارستان

کد مطلب : 60   •  
سیستم های نظارت تصویر در بیمارستان


تفاوت BMS و خانه هوشمند

کد مطلب : 59   •  
تفاوت BMS و خانه هوشمند


سیستم RFID

کد مطلب : 55   •  
سیستم RFID


هتل

کد مطلب : 51   •  
هتل


سیستم های اعلام و اطفاء حریق

کد مطلب : 50   •  
سیستم های اعلام و اطفاء حریق


رستوران

کد مطلب : 48   •  
رستوران


سیستم تهویه مطبوع

کد مطلب : 45   •  
سیستم تهویه مطبوع


دیمر

کد مطلب : 43   •  
دیمر


کلاس های آموزشی KNX

کد مطلب : 42   •  
کلاس های آموزشی KNX


موتور خانه

کد مطلب : 41   •  
موتور خانه


سیستم مدیریت پارکینگ

کد مطلب : 38   •  
سیستم مدیریت پارکینگ


در باز کن ®ABB-Welcome

کد مطلب : 36   •  
 در باز کن ®ABB-Welcome


تاچ پنل

کد مطلب : 35   •  
 تاچ پنل


®ABB-free@home

کد مطلب : 32   •  
®ABB-free@home


کابل KNX

کد مطلب : 31   •  
کابل KNX


سیستم مدیریت پارکینگ

کد مطلب : 23   •  
سیستم مدیریت پارکینگ

BMS


پریز برق USB

کد مطلب : 22   •  
پریز برق USB


روشنایی Busch-iceLight®

کد مطلب : 20   •  
روشنایی Busch-iceLight®


سنسور دود و حرارت

کد مطلب : 19   •  
سنسور دود و حرارت


سنسور Whatchdog

کد مطلب : 18   •  
سنسور Whatchdog


سیستم در باز کن ABB-welcome

کد مطلب : 15   •  
سیستم در باز کن ABB-welcome


کلید هوشمند Busch-dynasty

کد مطلب : 14   •  
کلید هوشمند  Busch-dynasty


نرم افزار ilevia

کد مطلب : 12   •  
نرم افزار ilevia


کلید هوشمند ABB- tacteo

کد مطلب : 10   •  
کلید هوشمند ABB- tacteo


با حمایت جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برگزار می شود : سمینار هتل هوشمند در جزیره زیبای کیش

کد مطلب : 5   •  
با حمایت جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برگزار می شود :  سمینار هتل هوشمند در جزیره زیبای کیش

با حمایت جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برگزار می شود : سمینار هتل هوشمند در جزیره زیبای کیش