کلید هوشمند ABB- tacteo

کد مطلب : 10

حسگرKNX  ABB-tacteo  یک عنصر کنترلی قابل تنظیم برای مدیریت ساختمان هتل های هوشمند لوکس،ساختمان های عمومی و ساختمان های مسکونی لوکس است. این باعث می شود هر حسگر درطراحی و عملکرد منحصر به فرد باشد.

         طراحی باریک و مدرن

         لمس خازنی

           نمونه کارها شامل کنترکننده دمای اتاق، نگهدارندهکارت، حسگر خارجی، ...

        جالب برای هتلداری، اما همچنین برای ساختمان هایمسکونی لوکس

ABB-tacteo    در رنگ سفیدو سیاه موجود است.

  شیشه واقعی در هر دو رنگ استفاده می شود.

  دارای 1 تا 6 پل ساده و 4 و 12 پل ترموستاتیک است .