کابل KNX

کد مطلب : 31

 

 کابل مخصوص KNX ، بصورت دو زوج بهم تابیده در۴ رشته بوده لذا قطر این کابل طبق استاندارد knx  برابر ۰.۸می باشد .زوج سیم قرمز- مشکی زوج سیم اصلی می باشد که برای تامین توان وانتقال دیتا مورد استفاده قرار می گیرد. زوج سیم زرد- سفید در حالت عادی رها هستندو در بعضی موارد برای انتقال توان برای ماژول های خاص مورد استفاده قرار می گیرد. سرعت انتقال اطلاعات ۹۶۰۰ bpsاست و  اصلی ترین استاندارد مورد استفاده در هوشمند سازی ساختمان می باشد.

 کابل KNX برای ارتباط در سیستم های مدیریت ساختمان،کنترل نور، تهویه مطبوع، پرده، حرارت و صدا طراحی شده است. 

Pair1: Red&Black   
Pair2:White &Yellow