در باز کن ®ABB-Welcome

کد مطلب : 36

قابلیت انتقال صوت و تصویر بر روی نرم افزار گوشی همراه 

برای اتصال به گوشی همراه نیازی به داشتن IP اختصاصی نمی باشد 

بعد از به صدا در آمدن زنگ در ، تمامی اطلاعات به همراه تصویر و تاریخ و ساعت برای شما ایمیل

می شود واین اطلاعات را به شما میدهد که زمانیکه در منزل نبودید چه کسانی به شما مراجعه کرده اند.