سیستم مدیریت پارکینگ

کد مطلب : 38

امروزه مدیریت ترافیکی با پیادهسازی سیستم مدیریت پارکینگ (Parking Management) در پارکینگها منجربه کوتاه شدن و از بین رفتن صف‌های طولانی انتظار، جلوگیری از گردش بی مورد در طبقات به منظور یافتن جای پارک و در نتیجه ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻓﻴﻚ در ﻣـﺤـﻴـﻂ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ، ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا و آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮتی (ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﻮا)، کاهش هزینه برق مصرفی و نهایتاً ایجاد ارزش افزوده، از اهمیت بالایی برخوردار است. 

اصولا سیستم مدیریت پارکینگ(PMS) به دو زیر سیستم تبدیل میشود:

1- سیستم راهنمای پارکینگ (Parking Guidance System: PGS)

سیستم راهنمای پارکینگ به کاربران کمک می‌کند بــا سـهولت بـیـشتری بـتواننـد در یـک پـارکـینگ جـای خالی برای پارک پیدا کنند. بدین ترتیب که اطلاعاتی در مورد فضاهای خالی پارکینگ به آنها ارائه کرده و مـشـتریها را در کـوتـاه‌ترین زمـان ممکن به فضاهای خالی راهنمایی کند. همچنین با توجه به کاربری مجموعه استفاده کنندگان بسته به اینکه کاربران بخش اداری، تجاری، فرهنگی و یا هتل باشند از طریق فلش‌ها و تابلوهای راهنما به بخش مربوطه راهنمایی میگردند.

تجهیزات مورد استفاده در این سیستم عبارتند از:

•سنسور تشخیص خودرو

•نشانگر 

•تابلوی راهنمای داخلی پارکینگ

2-سیستم کنترل تردد پارکینگ  (Parking Traffic Management) 

این سیستم مجموعه‌ای از نرم‌افزار/ سختافزار مبتنی بر تشخیص پلاک است که با هدف افزایش سرعت، دقت و امنیت در پارکینگها طراحی شده است. چگونگی تفکیک استفادهکنندگان پارکینگ از حیث هزینه ورودی به پارکینگ، دسترسی به طبقات مختلف و یا بخشهای متفاوت در یک طبقه، و....، از طریق نصب راهبند در فضاهای مناسب، تگ های RFID  و سایر تکنولوژیها در این سیستم قابل تنظیم است. به منظور هوشمندسازی کنترل ورود و خروج خودروها در پارکینگها روشهای مختلفی وجود دارند. دو فناوری مرسوم در این حوزه عبارتند از:

•استفاده از دوربینهای پلاک خوان

•استفاده از فناوری نشانههای رادیویی (Radio-Frequency Identification: RFID) 

تجهیزات اصلی مورد استفاده در این سیستم عبارتند از:

•دوربین پلاک خوان

•دستگاه قرائتگر

•لوپ مغناطیسی

•راهبند