موتور خانه

کد مطلب : 41

موتورخانه
موتورخانه مصرف کننده اصلی انرژی و يكی از پرهزينه ترين بخش هاي پروژه به حساب می آید. نظارت دائمی موتورخانه از ملزومات اصلی ایجاد شرایط آسایش و راحتی برای ساکنین و بهره برداران می باشد. بنابراین کنترل به روز تجهیزات نصب شده در آن امری حیاتی می باشد. اصول مدیریت مصرف انرژی در موتورخانه بر مبنای کنترل تولید کننده های انرژی در آن می باشد. این سیستمها وظیفه تامین حرارت و برودت مورد نیاز ساختمان و انتقال آن به محیط های مصرف را جهت تامین خواسته‌های مصرف کننده را دارا میباشد. متاسفانه در حالت سنتی با تقسیم بندی یک سال، به دو فصل تابستانی و زمستانی، کلیه سیستم‌های مولد انرژی به صورت تمام بار فعالیت میکنند. در این بین نکته حائز اهمیت، ایجاد امکان کنترل و مدیریت فعالیت سیستمهای تامین کننده سرمایش و گرمایش ساختمان بر اساس نیازهای مصرف کنندگان با شرایط محیط بیرون و عملکرد بهینه سیستم میباشد. اگر چه ممکن است در این بخش هر یک از تجهیزات مکانیکی همراه با کنترل کننده‌هایی که سیکل داخلی آنها را کنترل میکنند، ساخته و تحویل مشتری گردند، سیستم اتوماسیون ساختمان از طریق کنترلرهای Diret Digital Control  در یک مرحله کنترلی بالاتر قادر به اجرای محدوده وسیعی از برنامه های مدیریت مصرف انرژی و یکپارچه سازی کل سیستم به ویژه در بخش ترمینال یونیت ها می باشند.
به عنوان مثال با توجه به شرایط راه اندازی و استهلاک تجهیزاتی مثل چیلر در موتورخانه مرکزی و وجود سیکل کنترلی روی این قبیل دستگاه‌ها در این بخش مانیتورینگ وضعیت کلیه پارامترهای چیلر و ایجاد آلارم‌هایی زودتر از موعد به منظور حصول سریعتر به مقاصدی چون کاهش استهلاک و مصرف انرژی، از دستاوردهای کنترل DDC بوده که از طریق گرفتن اطلاعات به صورت لحظه‌ای و اعمال سناریوهای مختلف قابل دستیابی است. برای مثال یکی از سناریوهای داخلی چیلر محاسبه اختلاف دمای آب ورودی و خروجی از چیلر و محاسبه ΔT و اعمال فرمان Shut Down  به چیلر است. در واقع این یک سیستم کنترلی ماشین و کاربر بوده که از طریق کنترل لحظه‌ای شرایط محیط، یکپارچه سازی این کنترل بین تمام سیستم‌ها از طریق سناریو و نمایش مرکزی وضعیت کلی سیستم به کاربر، در یک مرحله کنترلی بالا دستی در جهت دستیابی به مقاصد صرفه‌جویی و کاهش استهلاک و در عین حال کاهش نیروی انسانی حرکت می‌کند.