دیمر

کد مطلب : 43

راحتی به معنای تحت کنترل داشتن همه چیز است. همه کارکردهای دستگاه های الکترونیکی را می توان با سهولت کنترل کرد. کنترل هوشمند از راه دور Busch-Dimmer® نه تنها شرایط مورد نظر فردی را در نظر قرار می دهد، بلکه عملکرد سیستم استریو یا پرده را نیز کنترل می کند. بدون نیاز به کارکردن دکمه های فشار و سوئیچ، نور وجود ندارد. این راحتی منحصر به فرد به عنوان کنترل از راه دور مادون قرمز یا رادیویی در دسترس است. Busch-Dimmer® با کنترل کننده IR و رادیو کنترل می شود.