سیستم RFID

کد مطلب : 55


سیستم RFID

عبارت (RFID (Radio Frequency Identification به معنی ابزار تشخیص امواج رادیویی است. این فناوری به صورت گسترده ای در حوزه سیستم‌های کنترل‌دسترسی و تردد کاربرد دارد. کارت‌های دسترسی و تردد عموماً از تکنولوژی RFID بهره می‌برند و به تبع آن از قرائتگرهای RFID نیز استفاده می‌شود. برای توضیح بیشتر می‌توان گفت که دستگاه RFID کاربردی شبیه به بارکد و یا نوارهای مغناطیسی که روی کارت‌های اعتباری تعبیه می‌شوند دارند. انواع تگ RFID برای انواع کاربری مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تگها می‌توانند پشت شیشه ماشین برای عبور از ایستگاه‌های عوارضی جاده‌ای؛ دور مچ دست نوزادان برای اطلاع از محل آنها در بیمارستان و جلوگیری از سرقت نوزادان و بسیاری کاربری‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالت کلی تگ‌های RFID به 3 گروه زیر تقسیم‌بندی می‌شود:
تگ‌های پسیو (Passive Tag): این نوع تگها دارای منبع انرژی داخلی نیستند و انرژی خود را از دستگاه ریدر دریافت می‌کنند.
تگهای نیمه پسیو (Semi-Passive Tag): دارای یک باطری کوچک درونی برای فعال‌سازی مدار داخلی خود هستند ولی از نظر ساختار بسیار شبیه تگ‌های پسیو هستند.
تگهای اکتیو (Active Tag): این تگ‌ها دارای یک منبع انرژی داخلی هستند که توانایی انتقال اطلاعات به فواصل دورتر را فراهم می‌کنند.