سیستم های نظارت تصویر در بیمارستان

کد مطلب : 60

سیستمهای نظارت تصویری:

انواع دوربین های مدار بسته و شبکه های مربوطه آنها تشکیل سیستم های نظارت تصویری و نظارت پیرامونی را می دهند. استفاده از این سیستم به ما این امکان را می دهد که بدون اینکه نیاز باشد به نقاط مختلف ساختمان سرکشی کنیم بتوانیم کلیه محیطهای مورد نیاز را ببینیم و روی آنها به صورت مستقیم نظارت داشته باشیم و آنها را مانیتور کنیم. سیستم های نظارت تصویری در محیط های داخلی بیمارستان نظیر راهروها، اتاق ها و یا بخش های مختلف بیمارستان که نیازمند کنترل و نظارت دائم هستند به کار گرفته می شوند. دوربین های نظارت تصویری بر طبق استانداردهای خاص امنیتی و حفاظتی و در نقاط خاص نصب می گردند و می توان تصاویر ارسالی از آنها را در اتاق کنترل مشاهده نمود و بدین ترتیب اشراف کامل به محیط های مختلف داشت. 

استفاده از دوربین های نظارت تصویری علاوه بر اینکه می تواند به همراه سیستم کنترل دسترسی و تردد یک سیستم امنیتی کامل را بوجود آورد، همچنین می تواند سلامت بیماران را در بخش هایی نظیر بخش مراقبت های ویژه و یا بخش نوزادان تضمین کند. بدین صورت که با نصب دوربین و اعمال نظارت تصویری می توان از وضعیت بیماران در بخش های مختلف مطلع شد و در مواقع بروز مشکلات مختلف آنها را بی درنگ مشاهده نمود. 
در بخش تامین امنیت ساختمان آنچه بیش از هرچیز دیگری اهمیت می یابد جلوگیری از بروز خطاهای انسانی و مشاهدات به موقع و تسریع در عملیات حفاظت است که همگی این فاکتورهای مثبت در استفاده همزمان از سیستم های نظارت تصویری و سیستمهای کنترل دسترسی و تردد وجود دارد و میتوان از آنها بهره برد. بدون استفاده از این سیستم ها تامین امنیت ساختمان نیازمند تعداد زیادی پرسنل که به صورت شیفتی کار می کنند می باشد که این امر علاوه بر افزایش احتمال بروز خطای انسانی باعث افزایش هزینه های جاری بیمارستان نیز می گردد.