نور اضطراری

کد مطلب : 65

همه چیز در دیدو با ایمنی بالا، با روشنایی کافی که دارد برای نور دادن نقاط خطر خاص در مناطق تاریک ایده آل است. چراغ اضطراری فلاشینگ برای نصب روی دیوار و سقف مناسب است.: در صورت خرابی برق، به حالتی برمی گردد که با باتری به مدت بیش از سه ساعت کار می کند. LED ها سپس نور را نگه می دارند. به عنوان مثال، در پله ها یا در زیرزمین