پارکینگ هوشمند

کد مطلب : 67

به علت کسب و کار شما ممکن است مشکلی برای جابجایی تمام وسایل نقلیه متعلق به مشتریان و کارمندان داشته باشید.کارکنان ممکن است برای پارک اتومبیل خود درفضاهای پارکینگ محدود در داخل و اطراف ساختمان دچار مشکل شوند. اگر مایل هستید فضای محدود پارکینگ را گسترش دهید، راه حل مناسب می تواند پارکینگ هوشمند باشد. سیستم های پارکینگ هوشمند گزینه هایی برای صاحبان خودرو برای پارکینگ را ارائه می دهند. این به مدیریت موثر فضای پارک کمک می کند. براساس تحقیق اخیر، 30 درصد از ترافیک در مناطق شهری ناشی از رانندگانی است که به دنبال فضاهای پارک هستند.

پارکینگ هوشمند چیست و چگونه کمک می کند؟

پارکینگ هوشمند با استفاده از تکنولوژی سنسور، نشانه های پیام های متغیر جاده ای، سیستم های پرداخت انعطاف پذیر و برنامه های کاربردی نقشه های تلفن همراه هوشمند جهت هدایت رانندگان و آگاهی از گزینه های پارکینگ در یک منطقه شهری استفاده می کند.

این کمک می کند تا زمان صرف شده در جستجو برای فضاهای پارک را کاهش داده و همچنین به حداکثر رساندن درآمد ناشی از پارکینگ مدیران و صاحبان کسب و کار کمک می کند. با استفاده از سیستم پارکینگ هوشمند ،فضاهای پارکینگ را می توان به بهترین روش ها مورد استفاده قرار داد.

پارکینگ و ترافیک یک مشکل رایج است. سیستم های هوشمند پارکینگ می تواند راه حلی مناسب برای کاهش ترافیک .صرفه جویی در زمان کاربر باشد .سنسورهایی که در پیاده رو به جهت انتخاب از فضاهای پارکینگ تعبیه شده اند در دسترس بودن فضاهای پارکینگ به رانندگان را نشان می دهند .

برنامه های کاربردی گوشی های هوشمند به کاربران کمک می کنند در زمان واقعی فضاهای موجود و تعداد زیادی از آنهارا دریافت کند.

از مزایای پارکینگ هوشمندمی توان به گزیده ای اشاره کرد :

کاهش تراکم ترافیک

بهبود مدیریت پارکینگ

کاهش آلودگی

بهینه سازی استفاده از فضای موجود