تفاوت سنسور حرکتی و سنسور حضور

کد مطلب : 69

نه تنها سازندگان سیستم، بلکه همچنین صاحبان خانه اغلب تعجب می کنند که تفاوت بین یک سنسور حضور و حرکت چیست؟ متأسفانه هر دو اصطلاح اغلب به شیوه ای غیر صحیحی مورد استفاده قرار می گیرند

هر دو سنسور از یک خانواده هستند. با این حال، با توجه به تکامل فنی،هر دو نوع سنسور شروع به توسعه به روش های جداگانه کردند. از این رو مهم است که تفاوت را درک کنید:

سنسور حرکت: تشخیص حرکات راه رفتن

سنسورهای حرکت، حرکت های قدم زنی را در منطقه درک می کنند و به آنها پاسخ می دهند: هنگامی که یک سطح نور محیط زیر یک آستانه پیش تعیین شده پایین می آید، نورروشن می شود.

استفاده های توصیه شده از سنسورهای حرکت شامل شناسایی اشیاء متحرک درخارج از منزل و یا در مناطق شلوغ مانند راهروها می باشد.

با توجه به قیمت پایین آنها، که از حساسیت کمتری برخوردار است، سنسورهای حرکتی بیشتر در مقایسه با سایر سنسورهای دیگر استفاده می شوند.

سنسورهای حضور: تشخیص کوچکترین حرکات

در مقایسه با یک سنسور حرکتی، که حرکت یک بازو را تشخیص می دهد، سنسورحضور می تواند حرکت انگشت را تشخیص دهد. با استفاده از تکنولوژی و وضوح بالا، دقیق و حساس، آنها به کوچکترین حرکات پاسخ می دهند.

جایی که جنبش های زیادی برای دوره طولانی تر از آن نمی توانند صورت بگیرد، اما هنوز روشنایی لازم است. همچنین سنسورهای حضور در این منطقه امکان غلبه بر فاصله های طولانی را دارند، به این معنی که آنها می توانند به آسانی در سقف های بالا مانند سالن های ورزشی و انبارها قرار گیرند و همچنان قادر به تشخیص حرکت بر روی زمین هستند.

هر دو سنسور دارای یک ویژگی بسیار مهم هستند: بهره وری انرژی

بسته به نیاز و الزامات شما، انتخاب بین سنسور حرکت و سنسور حضور می تواند با این اطلاعات ساده تر شود. هر دو نوع سنسور دارای کارآیی انرژی بالاتری برای نورپردازی،و همچنین درک سایر برنامه ها را پیش می برند .