کلید هوشمند Busch-Triton

عملکرد:
سوییچینگ/دیمر/پرده/فرستنده مقدار/سنسور کم نور/واحد گسترش نور صحنه/سوییچ گام/عملیات کوتاه مدت / 13 کانال IR قابل برنامه ریزی قابل پخش / هشت صحنه نور

امکانات:
/برچسب زدن با نور پس زمینه/حفاظت از حذف/ سطح عملیاتی قابل برنامه ریزی/کنترل از راه دور IR/ کلید اضافی آزادانه قابل برنامه ریزی