free statistics Berker ا

http://atrinaco.com/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

Berker

شرکت BERKER از سال 1919 مشغول به فعالیت بوده و کلیدها و طراحی های این شرکت به دلیل کیفیت بالا و زیبایی در طراحی موفقیت بسیاری را در بازارهای جهانی کسب نموده اند که جوایز بسیاری که این محصولات کسب نموده اند نشان از این کیفیت و زیبایی در طراحی دارند. محصولات  این شرکت در دو دسته تابلویی و دیواری به بازار ارائه می شوند .

شبکه های اجتماعی