سنسور های هوشمند

سنسورهای حرکتی و حضور

سنسورهای نوری (Lux)

سنسور نشت آب یا گاز

سنسورهای دما و رطوبت

سنسورهای کیفیت هوا (CO2, Dust, Toxins, …)

مگنتهای درب و پنجره

سنسورهای دودی/ حرارتی (اعلام حریق)

به بالای صفحه بردن