پروتکل LonWOrks

LonWorks ( پروتکل LON )، امکاناتی نظیر اشتراک گذاری خدمات، اطلاعات، سخت افزار و کابل‌کشی را فراهم نموده و افزایش بهره‌وری عملیاتی‌، انرژی و کاهش هزینه های سرمایه گذاری را به ارمغان می‌آورد. امواج رادیویی، فیبر نوری، coaxial ،twisted pair ،power line و infrared همگی امکان این را دارند تا در لایه فیزیکی این پروتکل مورد استفاده قرار گیرند. LonWorks این موقعیت را فراهم می‌کند که بسیاری از سازنده‌ها و تولید کننده‌های مختلف، تجهیزات هوشمندسازی را نظیر سنسورها، محرک ها یا کنترل کننده‌هایی که با هم کار می‌کنند،‌ تولید کند.
یکی از مزایای قابل توجه LonWorks سازگاری تجهیزات و شبکه آن در زمان های مختلف می باشد، به این معنی که تجهیزات در شبکه اولیه LonWorks با نوع امروزی آن که ۲.۰ LonWorks نام دارد، هماهنگی دارد. با این ویژگی می توان تجهیزات اساسی در شبکه ۲.۰ LonWork را به شبکه کنترلی LonWorks در یک سیستم اضافه و یا محصولات موجود در فهرست LonWorkS را در شبکهLon WorkS ۲.۰ پیاده سازی کرد. مزیت دیگر شبکه LON در مورد استاندارد تعریف شده برای آن می باشد که امکان استفاده از این شبکه را علاوه بر سطح Field در سطوح بالاتر اتوماسیون امکان پذیر می سازد. در شبکه LON هر گره یا انشعاب تقریبا مستقل بوده و می تواند رأساً برنامه های مختلف را پردازش نماید. در حقیقت در یک شبکه LON هر گره هوشمند می باشد و تا حدود زیادی بدون وابستگی به گره های دیگر با سیستم مرکزی کار می نماید.

معماری Peer – to-Peer) P2P) در فناوری Lon Works

معماری Peer-to-Peer) P2P) بهترین روش جهت کنترل یکپارچه ساختمان می باشد. در سیستم P2P نیازی به وجود Master برای ارتباط دستگاه ها با یکدیگر و همچنین مشخص کردن نوع دستور وجود ندارد و در دستگاه های کنترلی برای برقراری ارتباط مستقیم با یکدیگر آزاد هستند. این مسئله باعث کاهش محدودیت ها شده و از متوقف شدن شبکه در مواقعی که مشکلی برای Master ایجاد می شود جلوگیری می کند. در نتیجه شبکه های کنترلی P2P دارای قابلیت اطمینان و کارایی بالایی هستند. ارتباط اینترنتی تمامی کاربردها و متغیرهای استاندارد مربوط به شبکه این پروتکل از طریق وب قابل دسترسی و کنترل هستند و این امر نشان دهنده آن است که LonWorkS برای پروژه های بزرگ با سرمایه بالا، مناسب است. Interoperability به این معنی که تجهیزات مختلف با برندهای متقاوت قابلیت ارتباط با یکدیگر و انتقال اطلاعات به هم را بدون وجود واسطه داشته باشند. این موضوع در LonWorks توسط LonMark International پی گیری و اعمال شده است.

برخی معایب LonWork

استفاده از معماری کمتر باعث می شود دستگاه ها و متغیر های کنترل کننده نیاز به اتصال به یک دستگاه کنترل جداگانه پیدا کنند. اکثر طراحان این نوع معماری را توصیه نمی کنند زیرا وقفه های شبکه می تواند در نهایت باعث خرابی سیستم شود. پروتکل اختصاصی است. برنامه های افزودنی تنها از طریق کنسرسیوم LonMark مجاز است.
به بالای صفحه بردن