کنترلرها

کنترلرهای سیستمی

این سیستم در مواردی که تجمع نقاط ورودی/خروجی زیاد نیست، پیشنهاد می‌شود و شامل کنترلرهایDDC (Direct Digital Control) و ماژولهای ورودی/خروجی برای توسعه سیستم‌‌است.
 • پورت سریال برای اتصال مودم
 • ارتباط از طریق BACnet IP  وBACnet over Eternet
 • دارای حافظه اضافی برای ساعت Real-time  و SRAM Backup
 • پشتیبانی از ماکزیمم 2 ماژول ورودی/خروجی
 • دارای پورتهای ارتباطی Main LAN   و Sub LAN  و RS-232
 • Main LAN(NET1) :BACnet MS/TP ,9600, 19200, 38400 or 76800 bps(maximum of 99 device per BACnet MS/TP segment)

 • Sub LAN(NET2): BACnet MS/TP(maximum 99 devices) or delta LINKnet(Maximum12 device on LINKnet, with no more than 2 DFM devices)

جدول مدل ها و مشخصات کنترلرهای سیستمی

کنترلرهای کاربردی

این سری ازکنترلرها برای کاربرد های مختلفی چون تهویه مطبوع(هواساز، موتورخانه و …) و روشنایی طراحی شده اند . این سری از کنترلرها قابل برنامه ریزی بوده و از طریق پورت RS-485 تحت زیر ساخت BACnet MS/TP با یکدیگر ارتباط دارند، و برای طیف گسترده ای از کاربرد ها که نیاز به مقدار ورودی/خروجی محلی محدودی دارند طراحی شده اند.
 • پشتیبانی از پروتکل مودباس از طریق سخت افزار مناسب

 • پشتیبانی از حداکثر 2 ماژول ورودی/خروجی
 • دارای پورتهای ارتباطی Main LAN   و Sub LAN  
 •      Main LAN(NET1) :BACnet MS/TP ,9600, 19200, 38400 or 76800 bps(maximum of 99 device per BACnet MS/TP segment)

 • Sub LAN(NET2): delta LINKnet(Maximum10 device on LINKnet, with no more than 2 DFM devices)

جدول مدل ها و مشخصات کنترلرهای کاربردی

به بالای صفحه بردن