کنترلرها

کنترلرهای سیستمی

این سیستم در مواردی که تجمع نقاط ورودی/خروجی زیاد نیست، پیشنهاد می‌شود و شامل کنترلرهایDDC (Direct Digital Control) و ماژولهای ورودی/خروجی برای توسعه سیستم‌‌است.
 • پورت سریال برای اتصال مودم
 • ارتباط از طریق BACnet IP  وBACnet over Eternet
 • دارای حافظه اضافی برای ساعت Real-time  و SRAM Backup
 • پشتیبانی از ماکزیمم 2 ماژول ورودی/خروجی
 • دارای پورتهای ارتباطی Main LAN   و Sub LAN  و RS-232
 • Main LAN(NET1) :BACnet MS/TP ,9600, 19200, 38400 or 76800 bps(maximum of 99 device per BACnet MS/TP segment)

 • Sub LAN(NET2): BACnet MS/TP(maximum 99 devices) or delta LINKnet(Maximum12 device on LINKnet, with no more than 2 DFM devices)

جدول مدل ها و مشخصات کنترلرهای سیستمی

DCS-1616E

BACnet Building Controller

(B-BC)

16 Universal input- 10 bit(Supporting 0-5V,0-10V,10kΏ,4-20 mA)

16 Analog Output.o-10V,Software configured as binary or analog

 

24 VAC with LED status indication ,30 VA

 

30.6*20.5*6.4cm with housing

 

DCS-1212E

BACnet Building Controller

(B-BC)

12 Universal input- 10 bit(Supporting 0-5V,0-10V,10kΏ,4-20 mA)

 

12 Analog Output.o-10V,Software configured as binary or analog

 

24 VAC with LED status indication ,25 VA

27*20.5*6.4c   m with housing

 

DCS-1146E

BACnet Building Controller

(B-BC)

11 Universal input- 10 bit(Supporting 0-5V,0-10V,10kΏ,4-20 mA)

 

6 binary Triac Outputs.4 Analog Outputs o-10V,Jumper selection for internal or external power on binary outputs

 

12

 

24 VAC,14 VA

86VA with BOS fully-loaded

 

26.4*10.2*4.8cm with housing

 

DCS-1180E

BACnet Building Controller

(B-BC)

11 Universal input- 10 bit(Supporting 0-5V,0-10V,10kΏ,4-20 mA)

 

8Analog Outputs o-10V

 

12

 

24 VAC,20 VA

 

27*20.5*6.4cm

with housing

 

DCS-606E

BACnet Building Controller

(B-BC)

6 Universal input- 10 bit(Supporting 0-5V,0-10V,10kΏ,4-20 mA)

 

6 binary Triac Outputs, Jumper selection for internal or external power on binary outputs

 

12

 

24 VAC only,8 VA,

80VA with BOS fully-loaded

21.9*10.2*4.8cm

with housing

DCS-633E

BACnet Building Controller

(B-BC

 

6 Universal input- 10 bit(Supporting 0-5V,0-10V,10kΏ,4-20 mA)

 

3 binary Triac Outputs, 3 Analog Outputs o-10V,Jumper selection for internal or external power on binary outputs

 

12

 

24 VAC, 12 VA,

48VA with BOS fully-loaded

 

21.9*10.2*4.8cm

with housing

 

کنترلرهای کاربردی

این سری ازکنترلرها برای کاربرد های مختلفی چون تهویه مطبوع(هواساز، موتورخانه و …) و روشنایی طراحی شده اند . این سری از کنترلرها قابل برنامه ریزی بوده و از طریق پورت RS-485 تحت زیر ساخت BACnet MS/TP با یکدیگر ارتباط دارند، و برای طیف گسترده ای از کاربرد ها که نیاز به مقدار ورودی/خروجی محلی محدودی دارند طراحی شده اند.
 • پشتیبانی از پروتکل مودباس از طریق سخت افزار مناسب

 • پشتیبانی از حداکثر 2 ماژول ورودی/خروجی
 • دارای پورتهای ارتباطی Main LAN   و Sub LAN  
 •      Main LAN(NET1) :BACnet MS/TP ,9600, 19200, 38400 or 76800 bps(maximum of 99 device per BACnet MS/TP segment)

 • Sub LAN(NET2): delta LINKnet(Maximum10 device on LINKnet, with no more than 2 DFM devices)

جدول مدل ها و مشخصات کنترلرهای کاربردی

DAC-1146

BACnet Advanced ApplicationController

(B-AAC)

11 Universal inputs – 10 bit (supporting 0-5v, 0-10v, 10kΩ, 4-20mA)

 

6 Binary TRIAC outputs (jumper configured for internal or external power)

4 Analog outputs (0-10v)

 

 

10

 

24 VAC

14VA, 86VA with BOs fully-loaded

26.2 x 10.7 x 4.9 cm with housing

 

DAC-1180

BACnet Advanced ApplicationController

(B-AAC)

11 Universal inputs – 10 bit (supporting

0-5v, 0-10v, 10kΩ, 4-20mA)

 

8 Analog outputs (0-10v)

8

 

24 VAC

20VA

26.2 x 10.7 x 4.9 cm with housing

 

DAC-606

BACnet Advanced ApplicationController

(B-AAC)

6 Universal inputs – 10 bit (supporting

0-5v, 0-10v, 10kΩ, 4-20mA)

 

6 Binary TRIAC outputs (jumper configured for internal or external power)

 

6

8VA, 80VA with BOs fully-loaded

 

21.8 x 10.7 x 4.9 cm with housing

 

DAC-633

BACnet Advanced ApplicationController

(B-AAC)

6 Universal inputs – 10 bit (supporting 0-5v, 0-10v, 10kΩ, 4-20mA)

 

3 Binary TRIAC outputs (jumper configured for internal or external power)

3 Analog outputs (0-10v)

 

6

12VA, 48VA with BOs fully-loaded

 

21.8 x 10.7 x 4.9 cm with housing

DAC-304

BACnet Advanced ApplicationController

(B-AAC)

 

3 Universal inputs – 10 bit (supporting 0-5v,

0-10V, 10kΩ, 4-20mA)

 

4 Binary triac outputs

Jumper selection for internal or external power on binary outputs

 

4

 

6VA, 54VA maximum with fully loaded BO’s

 

19.2 x 10.2 x 4.8 cm with housing

 

DAC-322

BACnet Advanced ApplicationController

(B-AAC)

3 Universal inputs – 10 bit (supporting 0-5v, 0-10v, 10kΩ, 4-20mA)

 

2 Binary triac outputs

2 Analog outputs (0-10V)

Jumper selection for internal or external power on binary outputs

 

4

 

10VA, 34VA maximum with fully loaded BO’s

 

19.2 x 10.2 x 4.8 cm  with housing

 

DAC-1600

 

BACnet Advanced ApplicationController

(B-AAC)

16 Universal inputs – 10 bit (supporting 0-5v, 0-10V, 10kΩ, 4-20mA)

 

4

 

24VAC, with LED status

180 x 147 x

4.56 mm with housing

 

به بالای صفحه بردن