درخواست مشاوره هوشمند سازی با هوشمند کردن خانه دنبال چه هدفی هستید؟ می خواهم ظاهر خانه یا محل کارم را به روز کنم با نصب تجهیزات هوشمند به دنبال افزایش ارزش ملک و فروش آن هستم می خواهم قابلیت ها و کارکرد های بهتری در خانه یا محل کارم داشته باشم به دنبال افزایش بهره …

ادامه مطلب »