ویلای اوشان

مساحت:  10.000متر مربع

راه حل ها:

  • راه حل اتوماسیون خانگی
  • مدیریت هوشمند ساختمان

سیستم ها

  •  سیستم های کنترل روشنایی و دیمینگ
  • سیستم کنترل فن کویل
  • سیستم کنترل پرده
  • سیستم صوتی
  • اینترکام
  • سیستم نظارت تصویری