امنیت و نظارت هوشمند

امنیت و نظارت هوشمند

امنیت و نظارت هوشمند

هوشمند سازی بیمارستان

امنیت و نظارت هوشمند ساختمان ها (به عنوان مثال، ادارات یا مجتمع های آپارتمانی) باید از زیرساخت های هوشمند برای تضمین امنیت مستاجر و کارمندان استفاده کنند.

ساختمان های هوشمند می توانند به سرعت هشدارهای امنیتی را بر اساس اطلاعات بلادرنگ به دستگاه های تلفن همراه ارسال کنند، از جمله:

فعالیت مشکوک

هوشمند سازی بیمارستان

امنیت سایبری مستاجر نیز بسیار مهم است. هکرها ممکن است اطلاعات اتوماسیون ساختمان آترینا شخصی را از طریق وای فای آسیب پذیر ساختمان سرقت کنند.

حفاظت از داده های مدیریت نیز حیاتی است. این روش دیگری است که بازیگران بد می توانند اطلاعاتی در مورد اصول به دست آورند که منجر به عواقب قانونی پرهزینه می شود.

تاسیسات و کارخانه ها

هوشمند سازی بیمارستان

شهرهای هوشمند از دوربین ها و حسگرهای امنیتی اینترنت اشیا برای محافظت از تأسیسات و کارخانه ها در برابر سرقت و جلوگیری از خرابی استفاده می کنند.

سیستم‌های نظارت تصویری بلادرنگ به مدیران تسهیلات اجازه می‌دهند افرادی که وارد و خارج می‌شوند را ردیابی کنند و آن داده‌ها را برای ردیابی دارایی ذخیره کنند.

این سیستم‌های نظارت و مدیریت امنیتی مبتنی بر اینترنت اشیا، کارگران را قادر می‌سازد تا شرایط کارخانه را از راه دور کنترل و تغییر دهند.

خدمات ضروری

هوشمند سازی بیمارستان

نظارت با سیستم‌های حسگر هوشمند می‌تواند به اولین پاسخ‌دهندگان کمک کند تا سریع‌تر و با آگاهی موقعیتی پیشرفته‌تر برسند

. علاوه بر این، فناوری‌های IoT می‌توانند منابع هدر رفته ناشی از آلارم‌های کاذب را کاهش دهند.

نظارت تصویری مجهز به اینترنت اشیا می تواند به اولین پاسخ دهندگان کمک کند تا تشخیص دهند که آیا زنگ هشدار به طور تصادفی ایجاد شده است یا خیر.

ساختمان ها، مستاجرین و کارمندان

هوشمند سازی بیمارستان

ساختمان ها (به عنوان مثال، ادارات یا مجتمع های آپارتمانی) باید از زیرساخت های هوشمند برای تضمین امنیت مستاجر و کارمندان استفاده کنند.

هوشمند می توانند به سرعت هشدارهای امنیتی را بر اساس اطلاعات بلادرنگ به دستگاه های تلفن همراه ارسال کنند، از جمله:

هوای خطرناک

هوشمند سازی بیمارستان

امنیت سایبری مستاجر نیز بسیار مهم است. هکرها ممکن است اطلاعات شخصی را از طریق وای فای آسیب پذیر ساختمان سرقت کنند.

حفاظت از داده های مدیریت نیز حیاتی است. این روش دیگری است که بازیگران بد می توانند اطلاعاتی در مورد اصول به دست آورند که منجر به عواقب قانونی پرهزینه می شود.

تاسیسات و کارخانه ها

هوشمند سازی بیمارستان

شهرهای هوشمند از دوربین ها و حسگرهای امنیتی اینترنت اشیا برای محافظت از تأسیسات و کارخانه ها در برابر سرقت و جلوگیری از خرابی استفاده می کنند.

سیستم‌های نظارت تصویری بلادرنگ به مدیران تسهیلات اجازه می‌دهند افرادی که وارد و خارج می‌شوند را ردیابی کنند و آن داده‌ها را برای ردیابی دارایی ذخیره کنند.

این سیستم‌های نظارت و مدیریت امنیتی مبتنی بر اینترنت اشیا، کارگران را قادر می‌سازد تا شرایط کارخانه را از راه دور کنترل و تغییر دهند.

خدمات ضروری

هوشمند سازی بیمارستان

نظارت با سیستم‌های حسگر هوشمند می‌تواند به اولین پاسخ‌دهندگان کمک کند تا سریع‌تر و با آگاهی موقعیتی پیشرفته‌تر برسند.

علاوه بر این، فناوری‌های IoT می‌توانند منابع هدر رفته ناشی از آلارم‌های کاذب را کاهش دهند.

نظارت تصویری مجهز به اینترنت اشیا می تواند به اولین پاسخ دهندگان کمک کند تا تشخیص دهند که آیا زنگ هشدار به طور تصادفی ایجاد شده است یا خیر.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.